Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / T18ADNM-CS (ĐIỆN - GÒ DẦU)

Tiêu đề : T18ADNM-CS (ĐIỆN - GÒ DẦU)

Ngày đăng: 11/21/2018 3:36:00 PM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Lớp: T18ADNM-CS

Áp dụng từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(3/10) 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

      

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(1/10)

  Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(2/10)

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(4/10)

  

 

Áp dụng từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(6/10) 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(1/28)

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(3/28) 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(1/34) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(5/10)

  Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(7/10)     

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(2/28) 

 

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(8/10)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(2/34)

 

Áp dụng từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(4/28)

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(1/34)

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(9/10)

  Điều khiển điện - khí nén

Thầy Khắc

(10/10)     

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(5/28) 

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(2/34)

 

 

 

Áp dụng từ ngày 04/05/2020 - 10/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(3/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(5/28) 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(3/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(4/28) 

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(6/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(7/34)

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(4/28)

 

Áp dụng từ ngày 11/05/2020 - 17/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(6/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(8/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(10/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(5/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(7/28) 

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(8/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(9/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(11/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(6/28)

 

 

Áp dụng từ ngày 18/05/2020 - 24/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(9/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(11/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(14/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(7/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(10/28) 

 

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(12/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(13/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(15/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(8/28)

 
 

 

 

Áp dụng từ ngày 01/06/2020 - 07/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(15/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(17/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(21/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(11/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(16/28) 

 

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(19/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(20/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(22/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(12/28)

 
 
 
 

 

Áp dụng từ ngày 08/06/2020 - 14/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(18/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(19/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(24/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(13/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(22/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(23/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(25/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(14/28)

 
 
 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 15/06/2020 - 21/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(2028)

 

 

 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(28/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(15/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(21/28)

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(26/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(27/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(29/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(16/28)

 
 
 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 22/06/2020 - 28/06/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(22/28)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(24/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(31/34) 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(17/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(23/28)

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(29/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(30/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(32/34)

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(18/28)

 
 
 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 29/06/2020 - 05/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(26/28) 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(27/28) 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(19/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(25/28)

     TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(33/34)

 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(34/34)

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(20/28)

 
 
 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 06/07/2020 - 12/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(28/28) 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(21/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(27/28) 

 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(22/28)

 
 
 
 
 
 

 

(Áp dụng từ ngày 13/07/2020 - 19/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(21/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(22/28)

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 20/07/2020 - 26/07/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(23/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(24/28)

 
 

 

(Áp dụng từ ngày 27/07/2020 - 02/08/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(25/28) 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

  

 

 

 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(26/28)