Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Khoa luật

Tiêu đề : Khoa luật

Ngày đăng: 8/8/2017 2:33:00 AM

 KHOA LUẬT - TRƯỜNG TRUNG CẤP Á CHÂU


1. Sứ mạng

Khoa Luật - Trường Trung Cấp Á Châu có sứ mạng góp phần thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về luật học, gắn lý thuyết với thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho Nhà nước, xã hội và công dân

2. Tầm nhìn

Khoa Luật - Trường Trung Cấp Á Châu phát triển theo định hướng kết hợp nghiên cứu với thực hành, phấn đấu trở thành:

Đơn vị đào tạo luật có uy tín trong khu vực ASEAN, đào tạo các chuyên gia pháp lý có đủ năng lực và tố chất để làm việc trong môi trường toàn cầu.

Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách - pháp luật có uy tín hàng đầu Vi