Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 2

Tiêu đề : THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 CƠ SỞ 2

Ngày đăng: 7/12/2019 7:53:00 AM

  Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 2

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 15/07/2019 - 21/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

Anh Văn

(Thầy Cường) 

 

Anh Văn

(Thầy Cường)  

 

 
 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 22/07/2019 - 28/07/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

( Thầy Cường)

 

Anh Văn

( Thầy Cường) 

 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 29/07/2019 - 04/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường) 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 05/08/2019 - 11/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

 Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 12/08/2019 - 18/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 19/08/2019 - 25/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 19/08/2019 - 25/08/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 Anh Văn

(Nhóm 1)

( Thầy Cường)

 Tin Học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

Anh Văn

(Nhóm 2)

( Thầy Cường)  

 
 
 
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 26/08/2019 - 01/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai)

 

 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 02/09/2019 - 08/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

  Anh văn

(Nhóm 2)

(Thầy Cường)

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai) 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 09/09/2019 - 15/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

  Anh văn

(Nhóm 2)

(Thầy Cường)

 Tin học

(Nhóm 1)

(Cô Mai) 

 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 Anh văn

(Nhóm 1)

(Thầy Cường)

 

 Tin Học

(Nhóm 2)

(Cô Mai) 

 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)
 

 

 

Học Kỳ I

(Áp dụng từ ngày 16/09/2019 - 22/09/2019)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 1)

Thầy Kiệt 

 Giáo Dục Pháp Luật

(nhóm 1)

(Cô Tuyết)

Chiều

(13h30 - 17h)

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

 Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

  Toán

(Nhóm 2)

Thầy Kiệt 

 
 Giáo Dục Pháp Luật

(Nhóm 2)

( Cô Tuyết)

 
 

 

 

Tuyển sinh

Kế hoạch

Thống kê

thong-ke Đang online: 13
thong-keHôm nay: 125
thong-ke Hôm qua: 62
thong-ke Tuần này: 125
thong-ke Tuần trước: 780
thong-ke Tháng này: 3,419
thong-ke Tháng trước: 3,896
thong-keTất cả: 31,268