Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Khoa Sư phạm

Tiêu đề : Khoa Sư phạm

Ngày đăng: 7/1/2020 3:19:00 PM

 Khoa Sư phạm - Trường Trung Cấp Á  Châu

  1. Mục tiêu và nhiệm vụ

- Đào tạo trung cấp ngành giáo dục mầm non có nhân cách và phẩm chất của người cô giáo, có lòng yêu nghề, mến trẻ, có khả năng giảng dạy tốt ở các trường mầm non, làm cán bộ quản lý ngành giáo dục mầm non, có khả năng học lên các bậc Cao đẳng và Đại học

- Thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục mầm non cho sinh viên. Hợp tác, trao đổi và học tập kinh nghiệp đào tạo giáo viên mầm non ở một số trường đại học trong nước và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

- Gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo với các trường cao đẳng và đại học. Đào tạo liên thông trong ngành giáo dục mầm non

2. Định hướng

- Tổ chức tốt công tác xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết theo hệ thống đào tạo tín chỉ dưới sự chỉ đạo của trường

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo viên và sinh viên, đặc biệt là giảng viên trẻ

- Tăng cường hợp tác quốc tế, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong và ngoài nước

- Tạo mọi điều kiện cho giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ.