Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Khoa ngoại ngữ - tin học

Tiêu đề : Khoa ngoại ngữ - tin học

Ngày đăng: 8/8/2017 2:34:00 AM

1. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo sinh viên sử dụng thành thạo Ngoại ngữ - Tin học áp dụng vào công việc thực tiễn.

- Đào tạo sinh viên có khả năng tự học, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên của Khoa được thực tập tốt nghiệp ở các công ty, doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm thực tế

- Có thể tiếp tục học lên Cao đẳng, Đại học