Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Tin giáo dục / Hết lớp 9 vào trung cấp không phải đóng học phí

Tiêu đề : Hết lớp 9 vào trung cấp không phải đóng học phí

Ngày đăng: 12/30/2017 8:25:00 AM

BTN - Học sinh sau khi học xong lớp 9 nếu theo học tại các trường trung cấp nghề thì được miễn học phí. Để thuận tiện, học sinh, học viên vẫn đóng học phí cho nhà trường nhưng ngân sách Nhà nước sẽ hoàn lại 100% khoản tiền này.

 

Vào thời điểm này, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện đang thực hiện công tác tuyển sinh. Trong đó, một vấn đề được phụ huynh, học sinh quan tâm là chế độ học phí đối với học sinh sau khi học xong lớp 9 không tiếp tục học lên THPT mà vào học trường trung cấp- bao gồm cả trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 2.10.2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Điều 7 của Nghị định 86 quy định 15 nhóm đối tượng được miễn học phí, trong đó nhóm đối tượng thứ 13: “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” được miễn học phí. Sau khi có Nghị định 86, liên bộ Giáo dục - Đào tạo, Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09 hướng dẫn triển khai Nghị định này.

Thông tư 09 quy định, hướng dẫn chi tiết phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế. Trong đó, phòng Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc uỷ quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở

Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc uỷ quyền cho cơ sở giáo dục chi trả. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thì mới được tiếp tục chi trả chế độ này.

Thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung sẽ không được tính để chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí. Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm.

Tại Tây Ninh, ngày 29.12.2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND (Quyết định 73) quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập; chính sách miễn, giảm  học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các chính sách của Trung ương, Quyết định 73 của tỉnh còn bổ sung nhiều nhóm đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trình tự thực hiện chính sách được triển khai theo quy định tại Thông tư 09.

Như vậy, có thể thấy, việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đã được quy định cụ thể. Theo đó, học sinh sau khi học xong lớp 9 nếu theo học tại các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp thì được miễn học phí. Để thuận tiện, học sinh, học viên vẫn đóng học phí cho nhà trường nhưng ngân sách Nhà nước sẽ hoàn lại 100% khoản tiền này.

heo quy định tại Nghị định 86 và Thông tư 09, học viên lớp trung cấp (là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, không học trung học phổ thông) đều được miễn học phí, không phân biệt học ngành nghề nào, độc hại hay không độc hại. Các quy định của Trung ương và địa phương có hiệu lực cho đến hết năm học 2020 - 2021 nên đương nhiên, năm học 2017 - 2018, những học sinh nào sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trường trung cấp sẽ không phải đóng học phí.

Nguồn từ: baotayninh.vn/het-lop-9-vao-trung-cap-khong-phai-dong-hoc-phi-a87147.html