Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Phòng Đào tạo

Tiêu đề : Phòng Đào tạo

Ngày đăng: 7/1/2020 2:48:00 PM

Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Á Châu

1. Chức năng:

- Phòng Đào tạo được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Á Châu phân cấp quản lý hoạt động đào tạo được quy định trong Điều lệ trường Trung cấp.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ đào tạo;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng…;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Kiểm tra đào tạo theo các cấp học và tự kiểm định chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các Biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo theo đúng quy định của Bộ và cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.