Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Các kế hoạch / Tài liệu Học tập

Tiêu đề : Tài liệu Học tập

Ngày đăng: 8/8/2017 3:32:00 AM

Một số tài liệu tham khảo cần quan tâm:

Tên fileClick
Tài liệu Môn Luật kinh doanh Download
Tài liệu Môn QT Marketing Download
Giáo trình Marketing căn bản Download

 

Các tin khác

Đang cập nhật thông tin