Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Tiêu đề : Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Ngày đăng: 7/1/2020 2:38:00 PM

 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Trường Trung Cấp Á Châu

1. Chức năng:

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Á Châu phân cấp quản lý và thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Điện công nghiệp và dân dụng được quy định trong Điều lệ trường Trung cấp.

2. Nhiệm vụ:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Điện công nghiệp và dân dụng; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch dạy – học chung của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Quản lý Giáo viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy – học; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng thiết bị dạy – học, thực hành, nghiên cứu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.