Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Tiêu đề : Luật

Ngày đăng: 8/8/2017 2:21:00 AM

Sau khi hoàn tất khóa học ngành luật tại Trường Trung Cấp Á Châu, Bạn có thể lựa chọn nghề làm thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên hoặc chuyên viên pháp lý.

I. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trấn; ưu tiên công chức Tư pháp - Hộ tịch, đối tượng dự nguồn công chức Tư pháp - Hộ tịch, đối tượng quy hoạch cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã;

- Thí sinh tự do.

2. Điều kiện:

- Đối với hệ đào tạo 01 năm: Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Đại học thuộc các chuyên ngành khác;

- Đối với hệ đào tạo 02 năm: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT);

- Đối với hệ đào tạo 02 năm 3 tháng: Đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp;

- Đối với hệ đào tạo 03 năm: Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS).

II. Hình thức tuyển sinh và hình thức đào tạo:

1. Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển (không phải thi tuyển).

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Đối với hệ đào tạo 01 năm: Xét bằng tốt nghiệp và bảng điểm Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Đại học thuộc các chuyên ngành khác;

+ Đối với hệ đào tạo 02 năm: Xét bằng tốt nghiệp THPT (BTTHPT) và học bạ THPT (BTTHPT);

+ Đối với hệ đào tạo 02 năm 3 tháng: Xét giấy chứng nhận hoàn thành THPT và học bạ THPT;

+ Đối với hệ đào tạo 03 năm: Xét bằng tốt nghiệp THCS và học bạ THCS.

2. Hình thức đào tạo:

- Hệ đào tạo 01 năm: Chính quy và Vừa làm vừa học (có lớp học Thứ 7 và CN);

- Hệ đào tạo 02 năm: Chính quy và Vừa làm vừa học (có lớp học Thứ 7 và CN);

- Hệ đào tạo 02 năm 3 tháng: Chính quy;

- Hệ đào tạo 03 năm: Chính quy.

III. Hồ sơ và thủ tục đăng ký:

1. Hồ sơ:

Mỗi thí sinh chuẩn bị 02 hồ sơ đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2016 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi bộ hồ sơ gồm:

- 01 phiếu dự tuyển (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi cư trú);

- 02 bản sao:

+ Hệ 01 năm: 02 bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2016 các hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, hoặc tương đương trở lên;

+ Hệ 02 năm: 02 bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (BTTHPT);

+ Hệ 02 năm 3 tháng: 02 bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận hoàn thành THPT và học bạ THPT;

+ Hệ 03 năm: 02 bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp THCS và học bạ THCS.

- 02 bản sao giấy khai sinh;

Đăng ký tư vấn:

Image result for button đăng ký tư vấn

Đăng ký học:

Image result for button đăng ký khóa học

Một số tài liệu tham khảo cần quan tâm:

Tên fileClick
Hồ sơ nhập học Download