Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Khoa - Phòng ban / Khoa Kinh tế

Tiêu đề : Khoa Kinh tế

Ngày đăng: 8/8/2017 2:33:00 AM

 KHOA KINH TẾ - TRUNG CẤP Á CHÂU

1. Tổng quan

Khoa Kinh tế là một trong những khoa đầu tiên của trường Trung Cấp Á Châu. Cùng với sự định hướng đúng đắn của Nhà trường và sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ – giảng viên – nhân viên, Khoa Kinh Tế đã không ngừng lớn mạnh và hiện có lượng sinh viên đông đảo nhất. Hiện tại, Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở 2 ngành: Kế toán, Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những kiến thức cơ bản về kế toán, kinh tế - xã hội, và những kiến thức, những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kiến tạo doanh nghiệp, điều hành, quản lý các hoạt động, dịch vụ của doanh nghiệp, kế toán - tài chính.