Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Giới thiệu / Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tiêu đề : Tầm nhìn & Sứ mệnh

Ngày đăng: 8/23/2017 4:24:00 PM

Tầm nhìn

     Trường Trung Cấp Á Châu phấn đấu trở thành trường trung cấp chuyên nghiệp có tính khác biệt, thương hiệu và uy tín cao thông qua việc thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp dạy học để tăng cường chất lượng đào tạo, dịch vụ người học.

     Chương trình giảng dạy của trường sẽ trang bị cho người học một nền tảng vững chắc các kiến thức, kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm cần thiết để tham gia thị trường lao động toàn cầu và thích ứng với những thay đổi công nghệ, xã hội và môi trường.

     Các giáo viên của trường thúc đẩy học sinh học tập bằng những bài giảng với những nội dung khám phá và thực nghiệm, kết nói mọi đối tượng người học để tạo thành một cộng đồng học tập.

Sứ mệnh

     Trường Trung Cấp Á Châu là cơ sở đào tạo học sinh trình độ trung cấp, có phẩm chất đạo đức, đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tham gia thị trường nhân lực trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh và cả nước.

     Trường Trung Cấp Á Châu là điểm đến và môi trường rèn luyện cho tất cả các cá nhân muốn học tập, nâng cao và mỡ rộng văn hóa, ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển trí tuệ, phát triển cá nhân và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em và các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, quản trị và quản lý để tham gia thị trường lao động khu vực và toàn cầu.