Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Tin tức / Triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Tiêu đề : Triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Ngày đăng: 11/8/2021 10:08:00 AM

 Thực hiện công văn số 3534/CV-SLĐTBXH-VP ngày 01/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh Về việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Chi tiết 4 tập phim được đăng tải trên kênh Youtube An toàn không gian mạng,
cụ thể:
Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs
Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw